Carsten Ploug Olsen (f. 1966)

Jeg har skrevet det meste af mit voksne liv, men de første virkelig brugbare ting skrev jeg først omkring 1991.

I 1997 publicerede jeg min første hjemmeside. I 2007 tog mit forfatterskab en drejning, da jeg besluttede så vidt muligt
at holde mine personlige lidelser ude af forfatterskabet (jeg lever med en sindslidelse; se min selvbiografi, "Natten og gryet" (2000)).

Senere igen begyndte jeg at forholde mig mere direkte til specielt den almindelige religiøse og filosofiske litteratur og tradition,
hvilket man især kan se på min blog, hvor man vil finde en del tekster af religionskritisk og erkendelsesteoretisk art.

Samtidig har jeg forsøgt at klargøre og formidle de indsigter, jeg er kommet til ved personlig refleksion over mit religiøse
udgangspunkt og grundlag, "Vandrer mod Lyset!" (1920; udgivet ved lektor Michael Agerskov).

Mit forfatterskab har aldrig været kommercielt (fraregnet mindre honorarer for nogle få kronikker), og enhver kan læse, dele,
kopiere osv som man har lyst til.

Alle tekster foreligger i pdf-format, så det er muligt at læse teksterne på pc, mac, tablet, e-læser og smartphone.

God læselyst!

Carsten Ploug Olsen, 2015