nonfiction

Religion, filosofi og etik

Gud

Islam - set ud fra billedet af Gud som Lysets og kærlighedens Almagt, del 1

Islam - set ud fra billedet af Gud som Lysets og kærlighedens Almagt, del 2

Profeternes segl

gennem mayas slør

frihed

guds dobbeltnatur

mod bispebrevet

mod kristendommen

reinkarnation

vandrer mod lyset

brudstykker og sentenser

etiske læresætninger

essays

artikler

mindre stykker

Erkendelsesteori - erkendelsens begrænsning og en forenet kvanteteori for erkendelsen

Humes erkendelsesteori og induktionsproblemet

Politik

magt

stat eller anarki

frihed under ansvar

kærlighed og kapitalisme. Spørgsmål til en mulig syntese

Recovery

selvbiografi

derfor løber jeg