nonfiction

Religion, filosofi, videnskab og etik

Gud

Gud og mennesker

Ånden. Kilden. Udspringet

Islam - set ud fra billedet af Gud som Lysets og kærlighedens Almagt, del 1

Islam - set ud fra billedet af Gud som Lysets og kærlighedens Almagt, del 2

Profeternes segl

Er Islam sandheden?

Om at bryde det ondes magt

Om gengældelsesloven

Om visdom

gennem mayas slør

animus sanus in corpore sano

frihed

guds dobbeltnatur

mod bispebrevet

mod kristendommen

reinkarnation

vandrer mod lyset

brudstykker og sentenser

etiske læresætninger

essays

artikler

mindre stykker

Erkendelsesteori - erkendelsens begrænsning og en forenet kvanteteori for erkendelsen

Humes erkendelsesteori og induktionsproblemet

Naturlovene - set ud fra Vandrer mod Lyset

Politik

Krig eller fred

magt

stat eller anarki

frihed under ansvar

kærlighed og kapitalisme. Spørgsmål til en mulig syntese

Recovery

natten og gryet

derfor løber jeg

den lykkeliges dagbog