nonfiction

Religion, filosofi og etik

Gud

Islam - set ud fra billedet af Gud som Lysets og kærlighedens Almagt, del 1

Islam - set ud fra billedet af Gud som Lysets og kærlighedens Almagt, del 2

Profeternes segl

gennem mayas slør

frihed

guds dobbeltnatur

mod bispebrevet

mod kristendommen

reinkarnation

vandrer mod lyset

brudstykker og sentenser

etiske læresætninger

essays

artikler

mindre stykker

Erkendelsesteori - erkendelsens begrænsning og en forenet kvanteteori for erkendelsen

Humes erkendelsesteori og induktionsproblemet

Politik

magt

stat eller anarki

frihed under ansvar

Recovery

selvbiografi

derfor løber jeg